Nouveau Quartier libre 1: een totaalpakket

Leerwerkboek

Livre de l’élève
 • Een overzichtelijke ontdekkingsfase met veel ondersteuning brengt leerlingen tot inzicht over de leerstof.
 • Een evenwichtig en haalbaar aanbod aan oefeningen.
 • Mogelijkheid tot verdieping van de boeklessen via Plus-trajecten met mini-dialogen en nieuwe, uitdagende productieoefeningen.
 • Binnen de onderdelen woordenschat en spraakkunst telkens een controlemoment.
 • Aan het einde van elk onderdeel volgt een zelftoets op alle behandelde leerstof.
 • Aan het einde van elk hoofdstuk bundelen leerlingen de ontdekte bouwstenen in een doelgerichte eindopdracht, volgens een uitgewerkt stappenplan.
 • Kiosque: een aantrekkelijk aanbod aan tekstsoorten en -types die perfect aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen. Inclusief verwerkingsopdrachten, zowel receptief als productief en met veel aandacht voor het beleven en het creëren van taal.
Nouveau Quartier libre 1: een totaalpakket

Differentiatiebundel

Bestaat uit twee delen: het remediëringspakket
Besoin d’aide? en het verdiepings- en uitbreidings­pakket Défi!.

Cahier

Remediëringspakket

 • extra oefenkansen op kennis en vaardigheden om te remediëren op de leerstof van het Livre de l’élève.
 • een herhalingspakket basisgrammatica biedt leerlingen de kans om een eventuele achterstand weg te werken op eigen tempo. 
 • eenvoudigere leesteksten met gerichte oefeningen op maat (zowel receptief als productief).
1 Besoin d’aide?
2 Défi!

Extra pakket om te verdiepen
en uit te breiden:

 • Extra verdiepings- en uitbreidingsoefeningen op de leerstof van het Livre de l’élève met nieuwe, uitdagende productieoefeningen.
 • verdiepingspakket met extra semantische woordenvelden en oefeningen.
 • Comment écrire?: focus op spelling, om frequente schrijffouten aan te pakken.
 • een zelfevaluatie op een hoger niveau met ­communicatieve opdrachten voor taalsterke
  leerlingen en een specifieke, doelgerichte eindtaak.
 • extra leesteksten met uitdagende en complexere verwerkingsopdrachten (zowel receptief als productief).

Besoin d’aide?
helpt je op weg!

Daag jezelf uit met Défi!